Jaworowski - ginekologia i położnictwo
dr n. med. Andrzej Piotr
Jaworowski

ginekolog-położnik
perinatolog
lek. med. Andrzej
Jaworowski

ginekolog-położnik
Rejestracja On-Line

Andrzej Piotr Jaworowski

Dr n. med. Andrzej Piotr Jaworowski
specjalista II stopnia ginekolog-położnik
specjalista perinatolog

Sprawdź gdzie i kiedy przyjmuje w innych miejscach

Dr n. med. Andrzej Piotr Jaworowski - specjalista ginekolog-położnik. Na co dzień jestem asystentem - nauczycielem akademickim w Klinice Położnictwa i Perinatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na wizytę do Dr n. med. Andrzeja Piotra Jaworowskiego możesz się zarejestrować on-line tylko w Krakowie (nie przyjmuje w Proszowicach).

Dr n. med. Andrzej Piotr Jaworowski

W prywatnej praktyce poza ogólnym poradnictwem ginekologiczno-położniczym obejmującym profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób kobiecego narządu rodnego, leczenie zachowawcze oraz operacyjne, diagnostykę i leczenie niepłodności, obszarem moich zainteresowań jest opieka nad kobietą ciężarną zarówno w ciąży fizjologicznej jak i powikłanej.

Moje naukowe osiągnięcia są związane z badaniami dotyczącymi patologii ciąży. Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia dotyczące opieki okołoporodowej, powikłań po cięciu cesarskim oraz psychologicznych aspektów związanych z ciążą.

Prowadzone przeze mnie badania naukowe z zakresu położnictwa i patologii ciąży zaowocowały rozprawą doktorską z tego z tego zakresu i po jej obronie nadaniem przez Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego tytułu doktora nauk medycznych.

Ukończyłem kursy i posiadam certyfikaty na przeprowadzanie specjalistycznej diagnostyki ultrasonograficznej.

W swojej praktyce zawodowej zwracam szczególną uwagę na uwzględnieniu indywidualnych potrzeb kobiet w zakresie ponadstandardowej opieki medycznej zwłaszcza przy prowadzeniu ciąży.

Web Soft